POLIT. ŚROD.
 

Symbol:

Polityka

Wersja:

1

Strona/Stron

1 /1

Data wydania: 20 SIERPIEŃ 2002 R.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

wersja internetowa

Komórka org./stanowisko

Nazwisko

Data

Opracował:

Administrator SZŚ

Marcin Miniszewski

03.03.2003

Zatwierdził:

Właściciel

Michał Miniszewski

03.03.2003

 

Przedsiębiorstwo usługowo handlowe Gallux sp.j. prowadzi działalność w zakresie pokrywania galwanicznego przede wszystkim cynkiem, miedzią, niklem, chromem, złotem.

Oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności wiążą się przede wszystkim:

. ze zużywaniem wody,

. ze zrzutem ścieków zawierających metale ciężkie,

. z powstawaniem odpadów (osadów).

. z zużyciem chemikali

Ponadto z prowadzoną działalnością wiążą się niewielkie emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz ograniczane do minimum uciążliwości związane z wykorzystywaniem transportu kołowego.

Poprzez monitorowanie odpowiednich parametrów związanych z prowadzonymi procesami oraz poprzez sterowanie procesami technologicznymi staramy się przede wszystkim zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń oraz ograniczać je do niezbędnego minimum.

Zobowiązujemy się do:

. przestrzegania właściwych przepisów prawnych i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska;

. ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego funkcjonującego w oparciu o wymagania normy PN EN ISO 14001: 1996.