ISO 14001
 
 

Przedsiębiorstwo usługowe Gallux sp.j. prowadzi działalność w zakresie pokrywania galwanicznego powłoką cynkową, miedzianą, niklową, chromową i złotą. Zakład istnieje od 57 lat, natomiast usługi w zakresie pokrywania metali świadczy od 20 lat. W lutym 2001 r. otrzymaliśmy zaproszenie z Ambasady Królestwa Danii do wzięcia udziału w projekcie poświęconym Systemowi Zarządzania Środowiskowe (SZŚ) w Polsce. W marcu 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne, a od lipca 2001 r. podjęliśmy intensywne działanie związane z wdrożeniem SZŚ w naszym zakładzie. Braliśmy aktywny udział szkoleniach związanych z wdrażaniem SZŚ, wykonaliśmy przegląd środowiskowy w naszej firmie, który dał nam obraz, co należy wykonać, aby działać zgodnie z normą systemu (ISO 14001). Organizatorzy Projektu zorganizowali nam również szkolenie w Danii, dzięki któremu mogliśmy część rozwiązań duńskich przenieść w nasze realia. Jednak, aby system mógł w pełni funkcjonować musieliśmy stworzyć dokumentację opisującą nasz system, oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prawną stroną przedsiębiorstwa zajął się zewnętrzny specjalista ds. ochrony środowiska, którego zadaniem jest informowanie nas o zmieniających się aktach prawnych dotyczących prowadzonej przez nas działalności. Duże trudności napotkaliśmy przy sporządzaniu dokumentacji systemowej. Szybciej osiągnęliśmy cele w rozwiązaniach technicznych i technologicznych niż w dokumentacji. Nie chcieliśmy, aby w tak małej firmie jak nasza, system zarządzania środowiskowego był tylko stertą instrukcji, procedur, rejestrów, lecz praktycznym rozwiązaniem codziennych problemów. Aby takie zadanie zrealizować włączyliśmy w system komputer, realizując sugestie kierownika projektu Pana Toma Hornshoj Mollera wprowadziliśmy modyfikacje w stosowanym od wielu lat programie komputerowym, dzięki któremu mamy bardzo dobry system ewidencji zużycia materiałów na poszczególne urządzenia. Poszliśmy dalej w tym kierunku wprowadzając emitowane z komputera kartoteki materiałowe. Dzięki wprowadzonym zmianom w programie mamy lepszą kontrolę nad systemem (nadzór nad magazynem, chemikaliami, księgowością, zapisami, itp.). Większość zapisów około 80%, oraz cała dokumentacja znajduje się w komputerze, również dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do informacji stał się o wiele szybszy niż tradycyjne "wertowanie papierów". Bardzo dużą część dokumentów pomogli nam opracować oraz wdrożyć pracownicy firmy Eko-Konsult zaangażowani w projekt. Organizowali spotkania, na których omawialiśmy problemy, zagadnienia związane z system zarządzania, oraz ochroną środowiska. Duża liczba tych spotkań odbywała się na miejscu w naszym zakładzie, dzięki czemu mogliśmy od razu zainicjować konkretne działania lub rozwiązać konkretny problem. Dzięki takim spotkaniom, w bardzo miłej atmosferze zostało zrealizowanych wiele zadań m.in. zastosowanie w oczyszczalni ścieków kolumn jonitowych, dzięki którym zawartość metali ciężkich w ściekach spadła do dziesiętnych części mg, rozbudowanie pulpitu kontrolnego do 27 sygnałów informujących o pracy i stanie newralgicznych urządzeń oczyszczalni ścieków, zamontowanie taśmociągów zbierających olej z urządzeń odtłuszczających, zakup wysokiej klasy urządzeń pomiarowych, zdublowanie sond pomiarowych oraz kontrolerów monitorujących stan ścieków w oczyszczalni, zastosowanie przepływowych sond badających stan ścieków wstępnie oczyszczonych, montaż elektronicznych liczników energii na poszczególne działy, instalacja wodomierzy elektronicznych z kontrolerem rejestrującym sprzężonym z komputerem, zakup elektrycznego wózka widłowego, aby ograniczyć poziom hałasu, montaż filtra do filtracji zasadniczej w oczyszczalni ścieków i wiele innych. Jednak nie wszystkie zadania, i cele można było realizować zgodnie z harmonogramem. Kilka tematów zaproponowanych przez kierownika projektu nie udało się zrealizować ze względu na specyfikę naszego zakładu. Zadania, których nie zrealizowaliśmy mimo szczerych chęci to: podział ścieków ma dwa strumienie, jeden zawierający chrom, drugi bez związków chromu, wymiana kolumn do demineralizacji wody na odwróconą osmozę, praca na niższym poziomie przedziału operacyjnego dla stężenia składników kąpieli. Nie udało się nam również wdrożyć jednego projektu, mimo dwutygodniowego wysiłku oraz pracy kilku osób. Mianowicie zależało nam na ograniczeniu zawartości chlorków w ściekach. W tym celu, chcieliśmy część słabokwaśnych kąpieli chlorkowych zastąpić kąpielami alkalicznymi, jednak zadanie okazało się niemożliwe do zrealizowania ze względu na słabą jakość pokrywania detali, bardzo dużą agresywność kąpieli alkalicznych oraz wiele innych wad. Mimo tych małych niepowodzeń jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, oraz wdzięczni osobom zaangażowanym w ten projekt, które pomogły nam w tworzeniu i wdrażaniu SZŚ wg ISO 14001. Bez okazanej pomocy, wdrożenie systemu byłoby dla nas trudnym zadaniem. Jesteśmy wdzięczni Duńskiej Agencji Przemysłu i Handlu za sfinansowanie projektu. Gorące podziękowania kierujemy na ręce Pana Toma Hornshoj Mollera kierownika projektu, który zakwalifikował nasz niewielki zakład do udziału w projekcie oraz swymi trafnymi sugestiami pomógł w osiągnięciu zamierzonego celu. Dziękujemy również, wszystkim osobom, które wniosły wkład w organizację i realizację projektu.